Yüksek Lisans Tez Ödev Proje

Yüksek Lisans Çalışmaları

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik sürecin ilk durağı yüksek lisans eğitimidir. Yüksek lisans eğitimi süresince bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiği öğrenilmelidir. Ders döneminin başarı ile tamamlanmasının ardından yüksek lisans sürecinin tamamlanması için de bilimsel değeri olan bir tez yazılmalıdır.

Danışman hocanın belirlenmesinin ardından tez konusunun tespit edilmesi gerekecektir. Tez konusu belirleme işleminden sonra tez öneri formu hazırlanacaktır. Yüksek lisans tez yazma süreci hayatın farklı kritik aşamaları ile eş zamanlı olarak ilerlemektedir. Yoğun iş temposu, aile kurma telaşı, kişisel beklentiler vb. nedenler tez yazma sürecini sekteye uğratabilmektedir. Yüksek lisans tezinizin her aşamasında Tercih Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Bir yüksek lisans tezi için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

- Tez yazımı

- Tez öneri formunun hazırlanması

- Etik kurul onay formunun hazırlanması

- Literatür taraması

- Literatür yazımı

- İntihal düşürme

- Analiz

- Sonuç – Değerlendirme yazımı

- Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)

- Sunum hazırlama

- Redaksiyon

- Konu belirleme