Doktora Tez Ödev Proje

Doktora Çalışmaları

Akademik sürecin en zorlu basamağı doktora eğitimidir. Doktora kabul sürecinden ders aşamasına, yeterlilik sınavının verilmesinden doktora tez yazımı aşamasına kadar her noktada disiplinli çalışma gerektirmektedir. Bir doktora tezi sonuçları itibariyle yenilik barındırmalıdır. Bilimsel yöntemlerin doğru bir şekilde kullanılarak derinlemesine analizlerin yapıldığı, problemin ve çözümün detaylandırıldığı, araştırmanın sağlam temele oturtulduğu bir doktora tezi kabul görecektir. Doktora tezinizin her aşamasında Tercih Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Bir doktora tezi için talep doğrultusunda hangi hizmetler sunulmaktadır?

- Tez yazımı

- Tez öneri formunun hazırlanması

- Etik kurul onay formunun hazırlanması

- Literatür taraması

- Literatür yazımı

- İntihal düşürme

- Analiz

- Sonuç – Değerlendirme yazımı

- Yazım kılavuzuna uygun hale getirme (format)

- Sunum hazırlama

- Redaksiyon

- Konu belirleme